ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

2019


ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ – ΕΤΟΣ 2018

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΣ – ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ 2018

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ – ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ 2018

2018


ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ -ΕΤΟΣ 2017

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΣ – ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ 2017

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ – ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ 2017

2017


2016-ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΣ 29 – 21.8.17 ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ

2016-ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΝΟΛΟ

2016-ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

2016


ΕΝΙΑΙΟ ΒΙΒΛΙΟ – ΠΡΑΚΤΙΚΟ 13 – ΟΙΚΟΝ.ΚΑΤΑΣΤ.-ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ Γ.Σ

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ 2015

2015.ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ- ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ φορολ. έτος 2015

2015


ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014 ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΟΝ.ΙΚΕ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 2014 -ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2014-ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΟΝ.ΙΚΕ

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ 2014-ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΟΝ.ΙΚΕ

2014


ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΟΝ.ΙΚΕ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 2013 -ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ 2013-ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΟΝ.ΙΚΕ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 – ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟ ΧΡΗΣΕΩΝ 2013-2014

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ- ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

 

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΝΟ 2

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΝΟ 1 ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ