Αρχική

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΔΡΑ: ΤΑΥΡΟΥ 52 – ΤΑΥΡΟΣ
ΤΗΛ.: 2103478110 – FAX: 2103478109

Α.Φ.Μ. 800501160 – Δ.Ο.Υ. ΣΤ ΑΘΗΝΩΝ – ΓΕΜΗ 125873803000